Logo

Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć – blok 2

Date

Thursday, February 18, 2021

Time

09:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty 676,50 zł brutto (550 zł netto + 23% VAT) (warunek wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska do dnia 15.02.2021 r.. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres nowinska@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 16.02.2021 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Informacje dodatkowe:
 • przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu szkoleń on-line PTPiREE oraz polityki bezpieczeństwa PTPiREE,
 • po przesłaniu zgłoszenia i realizacji płatności otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w szkoleniu,
 • 24 godz. przed szkoleniem otrzymają Państwo e-mail przypominający o wydarzeniu z linkiem do szkolenia,
 • dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge,
 • w przypadku zerwania połączenia ze szkoleniem prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail,
 • dodatkowe informacje: Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Presenter

Mr Andrzej Cichy

Dr inż. Andrzej Cichy - współautor poradnika m.in. dla projektantów, wykonawców i operatorów systemów kablowych o tytule „Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV” wydanego w roku 2019 przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, kilku publikacji z listy filadelfijskiej oraz różnego rodzaju publikacji i prezentacji na konferencjach w kraju oraz za granicą. W ramach swej działalności zawodowej w latach 2002 – 2005 w PKP Energetyka zdobył doświadczenie w zakresie pomiarów i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wykorzystywanych w kolejnictwie, m.in. linii kablowych średnich i niskich napięć oraz prostowników trakcyjnych. Następnie, dzięki pracy dla Tele-Fonika Kable S.A., nabył szerokie doświadczenie w zakresie doboru, wyceny, instalacji, eksploatacji oraz badań systemów kablowych wysokich i najwyższych napięć na terenie kraju i za granicą.

Agenda

Cel szkolenia / Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, wykonawców i projektantów systemów kablowych wysokich i najwyższych napięć. Ma na celu zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami pracy, doboru, optymalizacji i szczególnych warunków eksploatacji systemów kablowych wysokich najwyższych napięć. Przedstawiony materiał pozwoli średniozaawansowanemu i zaawansowanemu użytkownikowi systemów kablowych na poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień dotyczących systemów kablowych wysokich napięć.

Program szkolenia

09:30-10:30     Część I.

 • Podstawowe konfiguracje pracy linii kablowych WN i NN.
 • Szczególne odmiany konfiguracji pracy linii kablowych WN i NN

10:30-10:40     Przerwa

10:40-11:40     Część II.

 • Ogólne wytyczne do projektowania linii kablowych WN i NN
 • Eksploatacja linii kablowych z monitoringiem temperatury.
 •  Eksploatacja linii kablowych z monitoringiem wibracji.
 • Eksploatacja linii kablowych w ciągu linii napowietrznej.

11:40-11:50     Przerwa

11:50-12:50     Część III.

 • Uproszczone metody doboru kabla do warunków pracy
 • Metodyka doboru kabli do warunków pracy według normy IEC 60287 dla standardowej konstrukcji kabla

12:50-13:00     Przerwa

13:00-14:00     Część IV.

 • Optymalizacja doboru kabli WN i NN
 • Analiza dokumentacji dotyczącej standaryzacji systemów kablowych WN i NN krajowych operatorów systemu elektroenergetycznego

14:00                Zakończenie szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny pod adresem: eksploatacja.ptpiree.pl/program