Logo

Szkolenie Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - zakres podstawowy, 15.12.2020

Date

Tuesday, December 15, 2020

Time

08:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty 553,50 zł brutto (450 zł netto + 23% VAT) (warunek wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska do dnia 10.12.2020 r.. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres nowinska@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 11.12.2020 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Informacje dodatkowe:
 • przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu szkoleń on-line PTPiREE oraz polityki bezpieczeństwa PTPiREE,
 • po przesłaniu zgłoszenia i realizacji płatności otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w szkoleniu,
 • 24 godz. przed szkoleniem otrzymają Państwo e-mail przypominający o wydarzeniu z linkiem do szkolenia,
 • dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge,
 • w przypadku zerwania połączenia ze szkoleniem prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail,
 • dodatkowe informacje: Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Agenda

Szkolenie online
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - zakres podstawowy
15 grudnia 2020 r., godz. 9:00-14:15

Cel szkolenia / Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób będących energetykami, które chciałyby ugruntować swoją wiedzę wyniesioną ze szkoły, lub poznać od podstaw problematykę Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej. Kilkugodzinne szkolenie pozwoli zorientować się w tej trudnej dziedzinie. Będzie  ono świetnym wprowadzeniem do bardziej specjalistycznych zagadnień z zakresu EAZ.

Program szkolenia
15.12.2020 r., godz. 9:00-14:15

godz. 9:00 Część I szkolenia
 1. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniową (EAZ), jej zadania, funkcje, właściwości. Obowiązujące normy i przepisy.
 2. Zakłócenia i kryteria ich wykrywania.
 3. Podstawowe definicje i słownictwo.

godz. 10:30 przerwa

godz. 10:45 Część II szkolenia

 1. Przekładniki prądowe i napięciowe.
 2. Wymagane wyposażenie dla pól w GPZ-tach, pola 110 kV i SN.
 3. Przekaźniki i terminale polowe, sterowniki polowe. Ogólna budowa i realizowane funkcje.

godz. 12:15 przerwa

godz. 12:45 Część III szkolenia

 1. Wybrane kryteria wykrywania zwarć międzyfazowych.
 2. Wprowadzenie do problematyki ziemnozwarciowej.
godz. 14:15 Zakończenie szkolenia


Szczegółowy program szkolenia dostępny pod adresem: eaz.ptpiree.pl/program

Presenter

Mr Witold Hoppel

Dr inż. nauk technicznych, specjalność: elektroenergetyka. Od 1972 do 2012 r. był pracownikiem Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, od 2008 r. na stanowisku docenta. Jest autorem prawie 100 publikacji oraz ponad 250 opracowań dla gospodarki. Współpracował praktycznie ze wszystkimi obecnymi oddziałami koncernów energetycznych, m.in. prowadząc szkolenia dla ich pracowników. Jeden z głównych twórców profesjonalnego systemu zabezpieczeń CZIP dla sieci średniego napięcia, za który został wraz z zespołem wyróżniony w 2000 r. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Autor dwóch bestsselerów technicznych: "Sieci średnich napięć. Ochrona od porażeń" i "Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych" (współautorem jest Robert Marciniak). W. Hoppel jest znany z jasnego i komunikatywnego, ale i ciekawego przekazywania wiedzy. Posiada rzadką umiejętność łączenia aspektów naukowych z wiedzą praktyczną.