Logo

Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec, 10.06.2021r.

Date

Thursday, June 10, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza oraz wpłata kwoty 676,50 zł brutto (550 zł netto + 23% VAT) (warunek wpłaty nie dotyczy członków wspierających PTPiREE), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w SANTANDER Bank Polska do dnia 7.06.2021 r.. Przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa. Istnieje możliwość bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu pod warunkiem przesłania na adres nowinska@ptpiree.pl pisemnego zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do 8.06.2021 r. Nieprzesłanie pisemnej rezygnacji na wskazany adres e-mail lub przesłanie rezygnacji po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.

Informacje dodatkowe:
 • przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu szkoleń on-line PTPiREE oraz polityki bezpieczeństwa PTPiREE,
 • po przesłaniu zgłoszenia i realizacji płatności otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w szkoleniu,
 • 24 godz. przed szkoleniem otrzymają Państwo e-mail przypominający o wydarzeniu z linkiem do szkolenia,
 • dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge,
 • w przypadku zerwania połączenia ze szkoleniem prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail,
 • dodatkowe informacje: Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Agenda

Cel szkolenia / Adresaci

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką sterowania pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, praktyczną realizacją regulacji zawartych w IRIESD w zakresie wymagań stawianych falownikom. Szkolenie ponadto poświęcone będzie zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych zbieranych przez falowniki oraz ich zdalnemu sterowaniu w potencjalnie nieuprawniony sposób.

Program szkolenia
10.06.2021 r., godz. 10:00-14:00

 1. Aktualny stan prawny – zapisy IRIESD poszczególnych OSD,  na przykładzie Karty Aktualizacji nr 10/2018 ENEA Operator
 2. Typowe możliwości sterowania inwerterami poprzez port RS485
 3. SunSpec
 4. SunSpec a RS485+ModBus
 5. Cyberbezpieczeństwo falowników


Szczegółowy program szkolenia dostępny pod adresem: inwertery.ptpiree.pl/program

Presenter

Mr Aleksander Babś

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (1999) oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Od ponad 20 lat związany z branżą informatyczną i energetyczną. Kierował wieloma wdrożeniami systemów informatycznych o wysokiej dostępności, wykorzystujących specjalizowaną infrastrukturę ICT. Uczestniczył w licznych projektach związanych z infrastrukturą inteligentnego opomiarowania oraz Smart Grid.